Projektowany obiekt stanowił odpowiedź na program dofinansowań do obiektów publicznych SZOOP. W związku z powyższym, budynek zaprojektowano tak, aby spełniał współczynniki określone w programie NF40. Dodatkowym utrudnieniem była architektura pobliskich budynków nie pozwalająca na zastosowanie bryły zbliżonej do sześcianu, a dość rozległy pawilon ze skośnymi dachami i lukarnami. Dzięki zastosowaniu bardzo dobrze izolowanych przegród, dopracowując źródło ciepła i dzieląc obieg na aż 43 złady wentylacyjne o bardzo krótkich trasach transportu powietrza, uzyskano w ostatecznym efekcie EU=39,3, EK=33,3.

 

Dane budowy:

Inwestor: GMINA PRUSICE
Miasto: Skokowa
Adres: ul. Kościelna/Piaskowa
Status budowy: projektowany
Rok zakończenia projektu: 2016
Zakres projektu:
  • Centralne ogrzewanie
  • Instalacje Wod-kan
  • Instalacja Wentylacyjna/Klimatyzacyjna
  • Instalacja pomp ciepła

Powrót do referencji

Strona główna | Oferta | Referencje | Kontakt | ©2009 Bartosz Cyba - Cyba - Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej

63-400 Ostrów Wielkopolski, Kościuszki 4/6